PDF Drukuj Email

Nr.sprawy: GOPS/ZO/1/2014

Prusice, 08.05.2014r.Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia ofert szkoleniowych

z zakresu Aktywnej Integracji projektu systemowego

„Trzymajmy się razem – zróbmy pierwszy krok”


Szanowni Państwo


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach, realizuje projekt systemowy „Trzymajmy się razem – zróbmy pierwszy krok”, w 2014r., którego głównym celem jest zwiększenie aktywności zawodowej, społecznej wśród osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych będących klientami pomocy społecznej oraz ich integracja ze środowiskiem oraz upowszechniane pracy socjalnej.

W związku z tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Zorganizowanie kursów z zakresu:

 

1) ,,Nowoczesny magazynier z obsługą wózków widłowych i komputera”

2) ,,Opiekunka nad osobami starszymi oraz małymi dziećmi”

3) ,,Decoupage


Cel projektu

Celem projektu jest pozyskanie nowych kwalifikacji zawodowych poprzez które będą mogli kształtować nowe wzorce zachowań niezbędne w powrocie zarówno do społeczności lokalnej jak i na rynek pracy i nabycie podstawowych umiejętności do osiągnięcia samodzielności ekonomicznej. Przebywanie wśród ludzi i pobudzenie poczucia obowiązkowości przyczyni się do podniesienia motywacji i wiary we własne możliwości.


Grupa docelowa projektu – odbiorcy usług szkoleniowych

Grupą docelową projektu są osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo i niepełnosprawne z terenu Miasta i Gminy Prusice, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej.

i mocnych stron uczestników projektu, przygotowanie do poszukiwania i podjęcia pracy.

 


p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Prusicach

Joanna Wiraszka

 

SZUKAJ


Prusice


BIP


Urząd Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Dolnośląski Urząd Wojewódzki