PDF Drukuj Email

 

Dnia 30 grudnia 2015r. o godz. 12:00 odbędzie się otwarcie rozpoczynające działalność Prusickiego Dziennego Domu Pomocy  ,,Senior – WIGOR”, którego siedziba znajduje się w Prusicach (woj. Dolnośląskie) przy ul. Żmigrodzkiej 39. Dom dla seniorów powstał w ramach Rządowego Programu Wieloletniego ,,Senior – WIGOR” na lata 2015-2020, z którego Gmina pozyskała 250 tyś. zł. Aktualnie trwają jeszcze prace remontowo – porządkowe. Na parterze wewnątrz budynku zostały wydzielone pomieszczenia: jadalnia, kuchnia, pomieszczenie klubowe, pokój ćwiczeń, pokój do odpoczynku, terapii indywidualnej pokój pielęgniarski, szatnia, pralnia, toalety.

Placówka będzie funkcjonowała 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. Realizować będziemy takie usługi jak; terapię zajęciowa, zajęcia integrująco – pobudzające, terapię usprawniającą pamięć, usługi opiekuńcze.

Uczestnikami zajęć w Prusickim Dziennym Domu Pobytu mogą być nieaktywni zawodowo mieszkańcy Gminy Prusice w wieku 60+, którzy ze względu na niepełnosprawność, wiek, samotność wymagają wsparcia nie tylko w  zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych ale też zagospodarowania czasu wolnego. W Prusickim Dziennym Domu Pobytu ,,Senior – WIGOR” opiekę otrzyma 15 osób. Uczestnicy zostaną zakwalifikowanie na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach .  Pobyt w Prusickim Dziennym Domu Pobytu ,,Senior – WIGOR” będzie odpłatny. Kryteria odpłatności zostaną określone w Uchwale Rady Miejskiej w Prusicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZUKAJ


Prusice


BIP


Urząd Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Dolnośląski Urząd Wojewódzki