***** Oferta Pomocy *****
PDF Drukuj Email


OFERTA POMOCOWA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH

I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

NA TERENIE GMINY PRUSICE1. Spotkania Grupy Terapeutycznej- prowadzący Pan Marian Waruszyński

• miejsce spotkań- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach ul. Powstańców Śl. 17, sala 7

środa od 17:00


2. Spotkania Grupa AA- bez terapeuty

• miejsce spotkań- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach ul. Powstańców Śl. 17, sala nr 7

• poniedziałek od 18:15


3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

• miejsce spotkań- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach ul. Jana Pawła II, sala nr 1

wtorek godz. 15:30- 17:30


4. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych i członków ich rodzin

• miejsce spotkań- Urząd Miasta i Gminy Prusice (siedziba Punktu Informacji Turystycznej) Ratusz Rynek 1

- wtorek godz.16:00-19:00 przyjmuje prawnik

- I i III czwartek miesiąca godz. 16:00-19:00 przyjmuje psycholog


5. Świetlica Socjoterapeutyczna w Prusicach- zajęcia prowadzi Pani Marlena Rajn

• miejsce spotkań- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach ul. Powstańców Śl. 17, sala nr 7

czwartek- piątek godz. 15:30- 17:30


6. Inne działania

Procedura kierowania na badanie w przedmiocie uzależnienia osoby nadużywającej alkoholu:


1. Złożenie pisemnej informacji w formie wniosku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prusicach, siedziba Gminny Ośrodek Kultury i Sportu ul. Jana Pawła II 7 (pokój nr 1). Komisję może powiadomić każdy np. rodzina osoby mającej problem z alkoholem, sąsiedzi, zakład pracy, policja, GOPS.

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prosi o stawienie się zgłoszoną osobę i na podstawie zebranego materiału podejmuje rozmowę motywująco –wspierającą.

3. Zgodnie z art. 24 i art.25 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, Komisja kieruje również na badanie do lekarza biegłego w celu wydania pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

4. Jeżeli opinia lekarza biegłego psychiatry i psychologa wskazuje uzależnienie a osoba zgłoszona odmawia poddania się leczeniu, Komisja przygotowuje i składa wniosek do Sądu Rejonowego w Trzebnicy, Wydział Rodzinny i Nieletnich o poddanie się leczeniu. O zobowiązaniu do leczenia orzeka Sąd w postępowaniu nieprocesowym.

5. Przed przygotowaniem wniosku do Sądu o orzeczeniu obowiązku leczenia Komisja pierwszoplanowo rozpoznaje czy w związku z nadużywaniem alkoholu nie został złamany któryś z artykułów kodeksu karnego, a w szczególności art. 207 mówiący o odpowiedzialności karnej za fizyczne lub moralne znęcanie się nad członkami rodzin.


Mieszkańcy Gminy Prusice mogą korzystać z telefonu zaufania dla ofiar przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej czy seksualnej. Jest to pomoc szeroko pojęta – prawna, socjalna i psychologiczna.Można dzwonić w każdy czwartek od godziny 15:00 do 18:00

pod numer 071 385-30-57
Pełnomocnik

ds. Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych,

Narkomanii i Uzależnień Lekowych

- Jolanta Guzik

 


SZUKAJ


Prusice


BIP


Urząd Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Dolnośląski Urząd Wojewódzki