***** Decoupage *****
PDF Drukuj Email

 

Sprawozdanie z kursu DECOUPAGE, w ramach realizacji projektu systemowego ,,Trzymajmy się razem – zróbmy pierwszy krok” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kurs odbył się w dniach 21.07.2014r. – 25.07.2014r. w siedzibie GOPS Prusice.

Celem szkolenia było zdobycie umiejętności wykonywania pracy za pomocą techniki decoupage. Zajęcia miały charakter zajęć teoretyczno – praktycznych i obejmowały łącznie 30 godzin.

 


 

 

 

 

 

 


p.o Kierownika GOPS

Joanna Wiraszka

 


SZUKAJ


Prusice


BIP


Urz¹d Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej


Dolnoœl¹ski Urz¹d Wojewódzki