***** Opiekun *****
PDF Drukuj

 

Sprawozdanie z kursu ,,Opiekun osób starszych i małych dzieci”, w ramach realizacji projektu systemowego ,,Trzymajmy się razem – zróbmy pierwszy krok” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kurs był skierowany do 8 kobiet. Odbył się w dniach 01.08.2014r. – 11.09.2014r. Zajęcia teoretyczne zostały przeprowadzone w siedzibie GOPS Prusice, a zajęcia praktyczne w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym oraz w Przedszkolu ,,Słoneczko” w Wołowie.

Celem szkolenia było przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej jak i przygotowanie ich w zakresie świadczenia usług opiekuńczych nad osobami starszymi i małymi dziećmi. Szkolenie miało na celu przygotowanie do pracy w zawodzie opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych w domu podopiecznego, domach pomocy społecznej, zakładach pielęgnacyjnych, domach seniorów, domach dla bezdomnych oraz jako opiekun dzieci. Zajęcia obejmowały łącznie 100 godzin.

Kurs ,,Nowoczesny magazynier z obsługą komputera” był przeprowadzony dla 4 panów w dniach 21.07.2014r. – 29.08.2014r. łącznie 108 godzin.

 

 

 

 

 

 

 

 


p.o Kierownika GOPS

Joanna Wiraszka

 


SZUKAJ


Prusice


BIP


Urz¹d Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej


Dolnoœl¹ski Urz¹d Wojewódzki