***** Doradztwo *****
PDF Drukuj


W dniach 03-06 i 17-20 listopada 2014r. odbyły się warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego i treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu ,,Trzymajmy się razem – zróbmy pierwszy krok” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W zajęciach uczestniczyło 9 osób zamieszkałych na terenie Gminy Prusice.

W tegorocznym projekcie udział rozpoczęło 12 uczestników. W trakcie realizacji projektu po uzyskaniu nowych kwalifikacji 2 osoby podjęły zatrudnienie, a jedna zrezygnowała.

Uczestnicy aktywnie brali udział w zajęciach, co można było zaobserwować poprzez wysoka frekwencję na spotkaniach, uczestniczyli również w proponowanych ćwiczeniach, chętnie realizowali ćwiczenia grupowe.

W oparciu o testy preferencji i zainteresowań zawodowych oraz informację zebrane w trakcie spotkań na warsztatach doradztwa zawodowego, dla uczestników zostały przygotowane profile zawodowe.

W ramach treningu kompetencji społecznych odbyły się cztery spotkania, które miały na celu:

- zwiększenie samoświadomości uczestników oraz odpowiedzialności za własny rozwój

w obszarze odnoszącym się do wiedzy o sobie i swoim życiu,

- nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz zarządzania swoim stanem emocjonalnym,

- rozwój kompetencji komunikacyjnych,

- rozwijanie myślenia systemowego.

Zajęcia te stanowiły ostatni etap realizacji projektu systemowego. W związku z czym wszystkim uczestnikom składamy serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę, otwartość i okazanie chęci zmierzenia się z nowymi, innowacyjnymi wyzwaniami jakie podejmował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach.


Z wyrazami szacunku

p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Prusicach

Joanna Wiraszka

 


SZUKAJ


Prusice


BIP


Urz¹d Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej


Dolnoœl¹ski Urz¹d Wojewódzki