**** II EDYCJA PROJEKTU 2009 ****
PDF Drukuj Email

c.d PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSICACH.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach informuje, że w dniach od 16 listopada 2009 r. do 27 listopada 2009 r., odbył się „Trening umiejętności i kompetencji społecznych”, na który uczestniczyli beneficjenci Projektu systemowego „Trzymajmy się razem - zróbmy pierwszy krok”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Trening trwał 10 dni, po 6 godzin dziennie, w sali konferencyjnej w Restauracji RIWIERA w Prusicach. Firma Super - ego wzorując się długoletnią praktyką przeprowadziła trening w sposób profesjonalny. W ostatnim dniu treningu beneficjentom zostały wręczone certyfikaty przez Panią Kierownik GOPS Agnieszkę Szewczyk. Każdy uczestnik również otrzymał upominek w formie zegarka i portfela.


W ramach Programu Aktywności Lokalnej "Kształtujemy naszą rodzinę i środowisko" uchwalonego dnia 30 czerwca 2009 r., Uchwałą Nr XLVII/351/09 Rady Miasta i Gminy Prusice zrealizowano:


I. GRUPOWE ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY


Grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży

data

ilość osób

ilość godzin

miejscowość

31.10.2009r.

22

6 godzin

Piotrkowice

7.11.2009r.

21

6 godzin

Piotrkowice

14.11.2009r.

25

6 godzin

Krościna Wielka

21.11.2009r.

20

6 godzin

Krościna Wielka

5.12.2009r.

12

6 godzin

Pawłów Trzebnicki

12.12.2009r.

6 godzin

Pawłów Trzebnicki

łączna ilość godzin

36 godzinII. SEMINARIUM DLA MIESZKAŃCÓW, RODZICÓW


Seminarium dla rodziców

data

ilość godzin

miejscowość

30.10.2009r.

3 godziny

Piotrkowice

20.11.2009r.

3 godziny

Krościna Wielka

4.12.2009r.

3 godziny

Pawłów Trzebnicki

łączna ilość godzin

9 godzin


W przeprowadzonych grupowych zajęciach udział wzięło 100 beneficjentów. Niniejszą grupę stanowiły dzieci w przedziale wiekowym od 4 – 14 r.ż.. Zadania realizowane były w świetlicach wiejskich w Piotrkowicach, Krościnie Wielkiej oraz Pawłowie Trzebnickim. W ramach niniejszego programu w każdej z wyżej wymienionych miejscowości odbyło się seminarium dla rodziców, prowadzone przez specjalistę terapii uzależnień, mające na celu poszerzenie wiedzy z zakresu używania przez młodzież alkoholu i narkotyków.


Część pierwsza zajęć dla dzieci i młodzieży obejmowała warsztat integracyjny z elementami socjoterapii. Następnie dzieci dzielono na 2 grupy. W czasie, gdy jedna grupa uczestniczyła w zajęciach sportowych, druga brała udział w zajęciach plastycznych. W czasie trwania zajęć wprowadzono przerwę obiadową. Zajęcia kończyły się wspólnym ich podsumowaniem oraz rozdaniem upominków (materiały biurowe, szkolne, owoce, słodycze).


W lipcu i październiku br. odbyły się również indywidualne spotkania beneficjentów z doradcą zawodowym i psychologiem. Spotkania odbywały się w Świetlicy w GOPS w Prusicach.


W dniu 07 grudnia br., beneficjenci projektu zostali skierowani na badania profilaktyczne do okulisty, do Obornik Śl, celem zbadania wzroku.


Z racji tej, iż rok 2009 dobiega końca projekt „Trzymajmy się razem- zróbmy pierwszy krok” został zrealizowany pomyślnie. Natomiast na kolejny rok 2010 przewiduje się kolejny projekt, z atrakcyjnymi propozycjami dla naszych beneficjentów jak również nowymi wyzwaniami dla kadry GOPS Prusice.
Kierownik GOPS

Agnieszka Szewczyk

 


SZUKAJ


Prusice


BIP


Urz¹d Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej


Dolnoœl¹ski Urz¹d Wojewódzki