**** II EDYCJA PROJEKTU 2009 ****
PDF Drukuj Email

Podsumowanie zrealizowanych działań Projektu

„Trzymajmy się razem- zróbmy pierwszy krok” w trakcie realizacji.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach informuje, że w dniu 17 lipca br. zakończył się kurs komputerowy dla początkujących organizowany w ramach realizowanego projektu systemowego ,,Trzymajmy się razem - zróbmy pierwszy krok” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Kurs ten trwał 2 tygodnie i został przeprowadzony przez Firmę AXON Wrocław, w Hotelu ,,Rivera” Prusice.


 


Przy wręczaniu Świadectw ukończenia kursu towarzyszył nam Sekretarz UMiG Prusic Pan Wojciech Hoffman


 

 

W dniu 24 lipca 2009r. o godz. 12.00 w świetlicy wiejskiej w Krościnie Wielkiej odbyła się Konferencja dotycząca omówienia założeń projektu oraz sprawozdanie z dotychczasowych osiągnięć. Gościliśmy władze Urzędu Miasta i Gminy Prusice oraz mieszkańców miejscowości.

 

Kierownik GOPS Prusice – Kierownik Projektu Pani Agnieszka Szewczyk

 

Burmistrz UMIG Prusice – Pan Jan Hurkot oraz Kierownik Posterunku Policji Pan Zenobiusz Modliborski, pozostali zaproszeni goście.

 

Pracownicy socjalni GOPS Prusice prowadzący prezentacje wraz z beneficjentami


Wspólny poczęstunek


W dniu 27 lipca br. rozpoczęła się realizacja Programu Aktywności Lokalnej uchwalony dnia 30 czerwca 2009 r., Uchwałą Nr XL VII/351/09 Rady Miasta i Gminy Prusice.


Program Aktywności Lokalnej Miasta i Gminy Prusice pod nazwą: ,,Kształtujemy naszą rodzinę i środowisko” na lata 2009 – 2013.


Obejmuje trzy sołectwa w roku 2009:

 • Pawłów Trzebnicki
 • Piotrkowice Wielkie
 • Krościna Wielka


W ramach zajęć dla dzieci przewidujemy:

 • zajęcia profilaktyczne i edukacyjne,
 • zajęcia teatralne,
 • zajęcia muzyczne,
 • gry i zabawy,
 • konkursy,
 • ognisko,
 • dmuchany zamek,
 • spektakl teatralny,

Zajęcia trwają w miesiącu lipcu od 27 – 31 lipca 5 dni po 5 godz. dziennie(27.07.2009 r – 6 godz.) i w miesiącu sierpniu od 12 – 18 sierpnia, 5 dni po 5 godz. dziennie (18.07.2009 r – 6 godz.)

 

Dzieci z Krościny Wielkiej i dmuchany zamek


Zajęcia plastyczne na świetlicy wiejskiej w Krościnie Wielkiej


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w toku realizacji dalszej części projektu zamierza zrealizować:

 • W miesiącu wrześniu przewidujemy Seminarium pt. ,,Gospodarowanie budżetem domowym”

 • Zorganizowanie zabawy integracyjnej dla mieszkańców Gminy Prusice

 • Przeprowadzenie kursu ,,Trening umiejętności i kompetencji społecznych”

 


SZUKAJ


Prusice


BIP


Urz¹d Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej


Dolnoœl¹ski Urz¹d Wojewódzki