**** III EDYCJA PROJEKTU POKL ****
PDF Drukuj Email

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSICACH

KOLEJNA EDYCJA REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGOTYTUŁ PROJEKTU: „TRZYMAJMY SIĘ RAZEM- ZRÓBMY PIERWSZY KROK”.


DZIAŁNIE: 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI


PODDZIAŁNIE: 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ.Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


GOPS Prusice informuje, że w roku 2010 do projektu systemowego przystąpiło 8 osób, w tym 5 kobiet i 3 mężczyzn, natomiast do realizacji Programu Aktywności Lokalnej 15 osób z dwóch sołectw.


Na spotkaniu informacyjnym, które odbyło się dnia 21 maja br. przedstawiono uczestnikom projektu harmonogram realizacji projektu. Pierwszym krokiem w ramach kontraktów socjalnych zaplanowano przeprowadzenie treningów kompetencji i umiejętności społecznych. Drogą zapytań ofertowych wybrano firmę, która spełniła warunki do przeprowadzenia w/w treningów. Warsztaty odbyły się w terminie 31.05. - 02.06.2010 r , w Pensjonacie „Beata” w Polanicy Zdrój. Wszyscy uczestnicy projektu aktywnie uczestniczyli w treningach i uzyskali po ukończeniu zaświadczenia. Również w wolnym czasie grupa miała zorganizowaną wycieczkę do Złotego Stoku, do kopalni złota. Zwiedzanie wraz z przewodnikiem kopalni przyniosło wiele radości i wrażeń uczestnikom. Planuje się dalsze działania odnośnie realizacji projektu, które będą przekazywane na bieżąco.


Opracował:

Kierownik GOPS Prusice: Agnieszka Szewczyk

 


SZUKAJ


Prusice


BIP


Urz¹d Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej


Dolnoœl¹ski Urz¹d Wojewódzki