**** III EDYCJA PROJEKTU POKL ****
PDF Drukuj Email

REALIZACJA KOLEJNYCH ZADAŃ PRZEZ

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSICACH

W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGOGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach po raz trzeci z rzędu realizuje projekt systemowy ,,Trzymajmy się razem – zróbmy pierwszy krok” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


W roku 2010 aktywną integracją jest objętych 8 osób długotrwale korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, niepracujące, w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym poprzez realizacje zadań zawartych w kontraktów socjalnych oraz 15 osób nieaktywne zawodowo, które uczestniczą w Programie Aktywności Lokalnej pt. ,,Kształtujemy naszą rodzinę i środowisko” z miejscowości Świerzów i Strupina. Uczestnicy którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie będą mieli możliwość pozyskania dodatkowych kwalifikacji. W miesiącu maju został zaplanowany trzy dniowy wyjazd integracyjny do Polanicy Zdrój, podczas którego przeprowadzono Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla osób objętych kontraktem socjalnym. W miesięcy wrześniu, październiku i listopadzie zostaną przeprowadzone kursy edukacyjne;


W ramach kontraktów;


- kurs na wózki widłowe,

- kurs kasy fiskalnej,

- kurs magazyniera z obsługą komputera,


W ramach Programu Aktywności Lokalnej;


- kurs florystyki


Ponadto, uczestnicy będą mieli zapewnione bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem.


Projekty systemowe realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców naszej gminy. W związku z tym, w kolejnych latach zamierzamy również ubiegać się o środki unijne.


PIKNIK RODZINNY


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach w dniach 21-22 sierpnia 2010r. od godz. 12 – 17 w miejscowościach Strupina oraz Świerzów zorganizował pikniki rodzinne w ramach projektu systemowego ,,Trzymajmy się razem – zróbmy pierwszy krok” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


W pikniku uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Pan Jan Hurkot, zastępca Burmistrza Pani Kazimiera Rusin oraz sołtysi i radni miejscowości Strupina, Świerzów.


Mieszkańcy mogli skorzystać z wielu atrakcji; kiełbaski z grilla, zabawy festynowe, sumo, sztuczna jaskinia, kącik malucha, konkursy z nagrodami. Stworzyliśmy przyjazne warunki do współzawodnictwa dzieci z własnymi rodzicami poprzez uczestnictwo w wielu zabawach konkursowych. Dzieci miały okazje rozwijać swoje zdolności plastyczne i ruchowe oraz spędzić aktywnie czas ze swoimi opiekunami. Imprezę przeprowadziła firma KOMPAS z Gdańska w sześcioosobowym składzie, zapewniając nam miłą atmosferę i bezpieczeństwo.
Koordynator Projektu: M.R

 


SZUKAJ


Prusice


BIP


Urz¹d Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej


Dolnoœl¹ski Urz¹d Wojewódzki