**** III EDYCJA PROJEKTU POKL ****
PDF Drukuj Email

W ramach Programu Aktywności Lokalnej „Kształtujemy naszą rodzinę i środowisko” zostały realizowane poniższe działania na rzecz środowiska lokalnego:


Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Termin; maj/czerwiec 2010 r

Miejsce: Strupina i Świerzów- Świetlica Wiejska

 

 

Konsultacje grupowe z doradcą zawodowym z elementami autoprezentacji

Termin: 13-15.10.2010 r,.

Miejsce: Strupina i Świerzów- Świetlica Wiejska

 

 

 

Warsztaty umiejętności psychospołecznych oraz możliwość indywidualnych konsultacji z psychologiem:

Termin: czerwiec 2010 r

Miejsce: Strupina i Świerzów- Świetlica Wiejska

 

 

 

 

Kurs florystyki - uczestniczyło w nim 15 osób, w tym z miejscowości: Strupina i Świerzów.

Termin: 03-05.11. 2010 r.

 

 

Firmę, która przeprowadziła powyższe szkolenia wyłoniono drogą zapytań ofertowych: Centrum Edukacyjno- Terapeutyczne Forum, ul. Witosa 29, 55-120 Oborniki Śl.

 

 

     

     



 


SZUKAJ


Prusice


BIP


Urz¹d Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej


Dolnoœl¹ski Urz¹d Wojewódzki