**** III EDYCJA PROJEKTU POKL ****

Zakończenie III edycji projektu systemowego

„ Trzymajmy się razem- zróbmy pierwszy krok”


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Dnia 28 grudnia br. (wtorek), godz. 11.00, w Świetlicy Socjoterapeutycznej, znajdującej się przy GOPS Prusice odbyło się zakończenie III edycji projektu systemowego. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Ośrodka oraz Kierownik.


Uroczyście rozdano uczestnikom certyfikaty ukończonych kursów oraz drobne upominki.

 

 

 

 


 


SZUKAJ


Prusice


BIP


Urz¹d Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej


Dolnoœl¹ski Urz¹d Wojewódzki