***** IV EDYCJA PROJEKTU 2011 *****
PDF Drukuj Email

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W


PROJEKCIE SYSTEMOWYM W ROKU 2011


,,TRZYMAJMY SIĘ RAZEM – ZRÓBMY PIERWSZY KROK”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej


w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   1. Karol Kraska

  2. Marzena Słyk

  3. Agata Korzeniowska

  4. Laura Kuczyńska

  5. Ewelina Sokół

  6. Mariusz Jędrzejczyk

  7. Ewelina Gierakowska

  8. Sebastian Lewandowski


KADRA PROJEKTOWA GOPS:


 

Gratulujemy.

 


SZUKAJ


Prusice


BIP


Urz¹d Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej


Dolnoœl¹ski Urz¹d Wojewódzki