***** DĄBKI *****
PDF Drukuj Email

Aktualności z realizacji projektu systemowego

,,Trzymajmy się razem – zróbmy pierwszy krok”

 

Grupa projektowa w dniach 11 lipca do dnia 15 lipca br. przebywała wraz ze swoim otoczeniem, czyli w tym przypadku z dziećmi nad morzem w malowniczo położonej miejscowość Dąbki, koło Darłówka.Zorganizowany wyjazd opłacony został w ramach zadań wynikających z projektu; Działań o charakterze środowiskowym oraz z Aktywnej integracji wpisanym w budżet projektu.


Podczas wyjazdy odbyły się trzy warsztaty:

  1. Warsztaty psychologiczne; zajęcia zostały prowadzone przez dwóch psychologów posiadających doświadczenie w prowadzeniu treningów grupowych, zajmujących się prowadzeniem zajęć dla szerokiego grona odbiorców, ze szczególnym naciskiem na pracę z osobami długotrwale bezrobotnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Tematy zajęć poruszały warsztaty twórczości, motywacyjne, autoprezentacji, komunikacji, pracy w grupie i radzenia sobie ze stresem.

   1. Warsztaty z doradcą zawodowym; prowadzone zostały przez certyfikowanego psychoterapeutę, pracującego na co dzień w poradniach i punktach interwencji kryzysowej. Poruszane zostały kwestie dotyczące metod poszukiwania pracy, poprawnego przygotowania CV i listu motywacyjnego i głębszego wglądu w własne nieuzewnętrzniane predyspozycje.

  2. Warsztaty terapeutyczne odnosiły się do doświadczania stanu relaksacji osiąganego w różny sposób. Nasi uczestnicy projektu samodzielnie mogli ocenić skuteczność i przydatność prezentowanej wiedzy i umiejętności z zakresu higieny i zdrowia psychicznego.

 

Podczas, gdy uczestnicy wyjazdu realizowali zadania wpisane w wyjazd szkoleniowy, to ich otoczeniem zajmowały się dwie opiekunki, które zobowiązane były do prowadzenia zajęć z najmłodszymi. Dzieci miały możliwość wspólnej zabawy wykorzystując walory nadmorskiej plaży.

 Mięliśmy również możliwość zwiedzenia Darłówka i wypłynięcia w rejs statkiem po morzu. W godzinach wieczornych uczestnicy i ich dzieci korzystali z basenu, który sprawił ogromną frajdę naszym najmłodszym maluchom.
Warsztaty zostały zorganizowane w formie wyjazdowej dla uzyskania lepszych warunków do praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności. Ponadto w trakcie prowadzonych zajęć uczestnicy przyswoili sobie w stopniu podstawowym wiedzę z zakresu budowania pozytywnych relacji społecznych – między innymi: co to znaczy być asertywnym, czym są granice funkcjonowania społecznego i jak je ustanowić i ich bronić, czym jest stres jak na nas wpływa i jak sobie z nim radzić.
Po powrocie od dnia 18 lipca 2011r. rozpoczęli praktyczną naukę jazdy po Wrocławiu, mającego na celu przygotowanie się do egzaminu na prawo jazdy kat. ,,B”


Życzymy dalszych sukcesów!!!

 


SZUKAJ


Prusice


BIP


Urz¹d Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej


Dolnoœl¹ski Urz¹d Wojewódzki