***** EGZAMIN *****
PDF Drukuj Email

NOWE WIADOMOŚCI !!!


Z radością donosimy, że nasze cztery uczestniczki realizujące zadania w ramach projektu systemowego ,,Trzymajmy się razem – zróbmy pierwszy krok”, w dniu 26 sierpnia 2011r. po uprzednim przygotowaniu teoretycznym i praktycznej nauce jazdy przystąpiły do państwowego egzaminu teoretycznego przy ul. Ziębickiej we Wrocławiu i otrzymały pozytywny wynik egzaminacyjny, tym samym zostały dopuszczone do egzaminu praktycznego!!!

 

W kolejnych tygodniach do egzaminu przystąpią pozostali uczestnicy, którzy w chwili obecnej zapoznają się z przepisami ruchu drogowego.Trzymamy za Was kciuki i życzymy dalszych sukcesów!!!

 


SZUKAJ


Prusice


BIP


Urz¹d Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej


Dolnoœl¹ski Urz¹d Wojewódzki