***** I-SZE POSIEDZENIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO *****
PDF Drukuj Email

Inauguracja I-szego posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 


W dniu 9 września br., o godz. 11.00, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prusicach odbyło się I-sze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół liczy 11 członków i został powołany Zarządzeniem nr 122/11 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 1 sierpnia 2011 r. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Oświaty, Ochrony  Zdrowia oraz Sądu Rejonowego w Trzebnicy.

W inauguracyjnym posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Prusice- P. Igor Bandrowicz oraz członkowie Zespołu. Zebrane osoby powitała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach, Pani Agnieszka Szewczyk.

W pierwszej części spotkania została przedstawiona prezentacja multimedialna, dotycząca tematyki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, również przedstawiono problematykę jaką jest przemoc w rodzinie. Prezentacja została przygotowana i zaprezentowana przez pracowników GOPS Prusice.
Kolejnym punktem posiedzenia był wybór Prezydium Zespołu, którego dokonano w głosowaniu jawnym. Przewodniczącą Zespołu została Pani Ewa Sroka- st. Pracownik socjalny GOPS Prusice, Z-cą Przewodniczące Zespołu została pani Dorota Cybulska- st. Specjalista pracy socjalnej w GOPS Prusice, natomiast Sekretarzem Zespołu została Pani Blanka Gruberska- Piastowska- psycholog Zespołu Szkół w Prusicach.

W dalszej części spotkania toczyła się wolna dyskusja dotycząca dalszych działań na kolejnym posiedzeniu.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach
 


SZUKAJ


Prusice


BIP


Urząd Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Dolnośląski Urząd Wojewódzki