PDF Drukuj Email

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU


W PROJECIE SYSTEMOWYM W ROKU 2012


,,TRZYMAJMY SIĘ RAZEM – ZRÓBMY PIERWSZY KROK”


współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


REKRUTACJĘ PRZEPROWADZONO DNIA 02.04.2012r. W NASTĘPUJĄCYM SKŁADZIE:


 1. Agnieszka Szewczyk - Kierownik GOPS

 2. Dorota Cybulska - Starszy specjalista pracy socjalnej

 3. Ewa Sroka - Starszy pracownik socjalny

 4. Marlena Rajn – Pracownik socjalny; koordynator projektu

 5. Katarzyna Woźniak – Pracownik socjalny

 

NASI UCZESTNICY:
 1. Bąk Anna
 2. Lewandowska Łucja
 3. Wrzos Agnieszka
 4. Kulawiak Barbara
 5. Potemska Ilona
 6. Płaksina Anita
 7. Tarnowska Katarzyna
 8. Beczała Krystyna
 9. Mazurek Marzena
 10. Bonke Agata

 

GRATULUJEMY !!!

 


SZUKAJ


Prusice


BIP


Urz¹d Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej


Dolnoœl¹ski Urz¹d Wojewódzki