***** Harmonogram *****
PDF Drukuj Email

 

 

Harmonogram zajęć teoretycznych


Kursu prawa jazdy

 


20 czerwiec godz. 17.00 do 19.00


22 czerwiec godz. 17.00 do 19.00


25 czerwiec godz. 17.00 do 19.00


27 czerwiec godz. 17.00 do 19.00


29 czerwiec godz. 17.00 do 19.00


02 lipiec godz. 17.00 do 19.00


04 lipiec godz. 17.00 do 19.00


 


Harmonogram zajęć praktycznych

 

 


Pierwsze jazdy Trzebnica


12.07


13.07

 


Jazda po Wrocławiu - plac manewrowy ul. Ziębicka

 


Lipiec

 


17, 18, 20, 23, 25, 26, 30

 


Sierpień

 


1, 2, 6, 8, 10, 13, 17, 20, 22, 24


 


Wyjazd do Łeby

 


Wyjazd dnia 05 lipca (godz. do ustalenia).


Powrót dnia 9 lipca.

 

 

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską


z Europejskiego Funduszu Społecznego


w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 


SZUKAJ


Prusice


BIP


Urz¹d Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej


Dolnoœl¹ski Urz¹d Wojewódzki