Warsztaty umiejętności wychowawczych
PDF Drukuj Email

W miesiącu wrześniu przeprowadzone zostały dla naszych Pań, uczestniczących w projekcie ,,Warsztaty umiejętności wychowawczych”. Bezpośrednim celem warsztatów było nabycie przez uczestniczki warsztatów umiejętności wychowawczych, takich umiejętności jak:
- umiejętność aktywnego, wspierającego słuchania,
-nawiązywania efektywnej współpracy z dzieckiem,
-modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania różnorodnych form przemocy,
-wyrażania przez rodziców i nauczycieli oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, by były one przez dziecko respektowane,
- rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć, a także radzenia sobie z "trudnymi" uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej człowieka,
-uwalniania siebie i dziecka od ograniczającego lub wręcz zaburzającego rozwój osobowości funkcjonowania w rolach,
- pomocy w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności, a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego człowieka,
- mądrego wspierania procesu usamodzielniania się dziecka.

 

Zapraszamy w listopadzie nasze uczestniczki do zajęć z doradcą zawodowym!!!


Kierownik projektu Agnieszka Szewczyk

Koordynator projektu Marlena Rajn

 


SZUKAJ


Prusice


BIP


Urz¹d Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej


Dolnoœl¹ski Urz¹d Wojewódzki