***** VI EDYCJA PROJEKTU POKL *****
Galeria zdjęć z projektu - Trzymajmy się razem - zróbmy pierwszy krok . PDF Drukuj Email
Wpisany przez ops   
poniedziałek, 09 września 2013 12:01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 09 września 2013 12:14
 
Sprawozdanie z decoupage . PDF Drukuj Email
Wpisany przez ops   
poniedziałek, 09 września 2013 11:24

 

Poprawiony: poniedziałek, 09 września 2013 11:37
Więcej…
 
Harmonogram szkolenia w ramach projektu - Trzymajmy się razem , zróbmy pierwszy krok. PDF Drukuj Email
Wpisany przez ops   
poniedziałek, 09 września 2013 10:19

 

 

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA  W RAMACH PROJEKTU :

„TRZYMAJMY SIĘ RAZEM – ZRÓBMY PIERWSZY KROK

 


  1. Opieka nad osobami starszymi oraz małymi dziećmi – 80 h/grupa

 

4.1.Zajęcia teoretyczne 40h (1h = 45 min) w tym 15 min przerwy

 

09.09.2013 8:00 – 14:15 (8h)  sala wykładowa w Wołowie pl. Szkolny 1 zajęcia prowadzi: I.Piórkowska / V.Okulewicz / D.Turska / P.Piróg

10.09.2013 8:00 – 14:15 (8h)  sala wykładowa w Wołowie pl. Szkolny 1 zajęcia prowadzi: I.Piórkowska / V.Okulewicz / D.Turska / P.Piróg

11.09.2013 8:00 – 14:15 (8h)  sala wykładowa w Wołowie pl. Szkolny 1 zajęcia prowadzi: I.Piórkowska / V.Okulewicz / D.Turska / P.Piróg

12.09.2013 8:00 – 12:45 (6h)  sala wykładowa w Wołowie pl. Szkolny 1 zajęcia prowadzi: I.Piórkowska / V.Okulewicz / D.Turska / P.Piróg

13.09.2013 8:00 – 14:15 (8h)  sala w Przedszkolu Słoneczko w Wołowie zajęcia prowadzi: I.Hus / E.Lizak

16.09.2013 8:00 -   9:30  (2h) sala w Przedszkolu Słoneczko w Wołowie zajęcia prowadzi: I.Hus / E.Lizak

 

4.2.Zajęcia praktyczne 30h (1h = 60 min)  Przedszkole „Słoneczko” w Wołowie ul. Inwalidów Wojennych 15

 

16.09.2013 9:30 – 15:30 (6h) Przedszkole Słoneczko w Wołowie zajęcia prowadzi: I.Hus / E.Lizak

17.09.2013 8:00 – 16:00 (8h) Przedszkole Słoneczko w Wołowie zajęcia prowadzi: I.Hus / E.Lizak

 

4.3.Zajęcia praktyczne 30h (1h = 60 min)  Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Wołowie ul. Inwalidów Wojennych 18

 

18.09.2013 8:00 – 16:00 (8h) Zol w Wołowie zajęcia prowadzi: A.Rudnik

19.09.2013 8:00 – 16:00 (8h) Zol w Wołowie zajęcia prowadzi: A.Rudnik

20.09.2013 8:00 – 16:00 (8h) Zol w Wołowie zajęcia prowadzi: A.Rudnik

23.09.2013 8:00 – 9:30 (2h) Zol w Wołowie zajęcia prowadzi: A.Rudnik

 

  1. Nowoczesny magazynier z obsługą wózków widłowych i komputera 96h/osoba (1 h = 45 min)

2.1.Zajęcia teoretyczne prowadzone w Sali GOPS Prusice ul. Powstańców śl. 17


20.08.2013  8:00 – 14:30 (8h) zajęcia prowadzi A.Choina

21.08.2013  8:00 – 14:30 (8h) zajęcia prowadzi A.Choina

22.08.2013  8:00 – 14:30 (8h) zajęcia prowadzi A.Choina

23.08.2013  8:00 – 14:30 (8h) zajęcia prowadzi A.Choina

26.08.2013  8:00 – 14:30 (8h) zajęcia prowadzi A.Choina

27.08.2013  8:00 – 14:30 (8h) zajęcia prowadzi A.Choina

28.08.2013  8:00 – 14:30 (8h) zajęcia prowadzi A.Choina

29.08.2013  8:00 – 14:30 (8h) zajęcia prowadzi A.Choina

30.08.2013  8:00 – 14:30 (8h) zajęcia prowadzi A.Choina

02.09.2013  8:00 – 11:00 (4h) zajęcia prowadzi A.Choina (15 min przerwy)

02.09.2013 11:15 – 11:45 egzamin wewnętrzny (test)

 

2.2.Zajęcia praktyczne prowadzone na placu manewrowym w Wołowie ul.Składowa 1


11.09.2013 8:30 – 11:30 (4h)

12.09.2013 8:30 – 11:30 (4h)

13.09.2013 8:30 – 11:30 (4h)

16.09.2013 8:30 – 11:30 (4h)

17.09.2013 8:30 – 11:30 (4h)

17.09.2013 11:30 – 12:00 egzamin wewnętrzny praktyczny

 

 

  1. Decupage 30h/grupa 12 osób zajęcia prowadzone w Sali GOPS Prusice ul. Powstańców śl. 17

 

12.08.2013 8:00 – 12:45 (6h) zajęcia prowadzi Anna Stelmarczyk-Matraj

13.08.2013 8:00 – 12:45 (6h) zajęcia prowadzi Anna Stelmarczyk-Matraj

14.08.2013 8:00 – 12:45 (6h) zajęcia prowadzi Anna Stelmarczyk-Matraj

16.08.2013 8:00 – 12:45 (6h) zajęcia prowadzi Anna Stelmarczyk-Matraj

19.08.2013 8:00 – 12:45 (6h) zajęcia prowadzi Anna Stelmarczyk-Matraj

 

 

 
PDF Drukuj Email

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach informuje:
że od 01 kwietnia 2013r. do 30 kwietnia 2013r. rozpoczyna rekrutację
uczestników do realizacji projektu systemowego


TRZYMAJMY SIĘ RAZEM - ZRÓBMY PIERWSZY KROK


Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W roku 2013 działaniami aktywnej integracji w ramach projektu systemowego zamierzamy objąć 10 osób z terenu Gminy Prusice.
Wszystkich chętnych zapraszamy do siedziby Ośrodka Pomocy w Prusicach, ul. Powstańców Śl. 17 (pracownicy socjalni) w celu wypełnienia ankiety rekrutacyjnej.

 

Koordynator projektu
Marlena Rajn

 


 


SZUKAJ


Prusice


BIP


Urz¹d Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej


Dolnoœl¹ski Urz¹d Wojewódzki