***** Harmonogram *****
PDF Drukuj Email

Harmonogram pracy Pełnomocnika

ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Narkomanii i Uzależnień Lekowych

oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Prusicach.

 


Poniedziałek

• 7:30- 15:30 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Lekowych

Miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach ul. Powstańców Śl. 17, pok. 4

 


Wtorek

• 7:30- 15:30 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Lekowych

Miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach ul. Powstańców Śl. 17, pok. 4

• 15:30- 17:30 Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu (GOKiS) w Prusicach ul. Jana Pawła II 7, pok. 1

 


Środa

• 7:30-17:30 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Lekowych

Miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach ul. Powstańców Śl. 17, pok. 4

 

Czwartek

• 7:30-15:30 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Lekowych

Miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach ul. Powstańców Śl. 17, pok.

 

Piątek

• 7:30- 13:30 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Lekowych

Miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach ul. Powstańców Śl. 17, pok. 4


Mieszkańcy Gminy Prusice mogą korzystać z telefonu zaufania dla ofiar przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej czy seksualnej. Jest to pomoc szeroko pojęta – prawna, socjalna i psychologiczna.


Można dzwonić w każdy czwartek od godziny 15:00 do 18:00 pod numer 071 385-30–57

 


SZUKAJ


Prusice


BIP


Urząd Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Dolnośląski Urząd Wojewódzki