***** INFORMACJE O FUNDUSZU ALIMENTACYJNYM *****
PDF Drukuj Email

Kto może otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?


Fundusz alimentacyjny oznacza kwotę wypłacaną przez organ właściwy wierzyciela osobie uprawnionej na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 725 zł.


Wnioski na nowy okres zasiłkowy składamy od 1 sierpnia.


Obsługa funduszu alimentacyjnego;

Katarzyna Woźniak – Aspirant Pracy Socjalnej, kontakt tel. 071-312-50-97 wew. 33, pokój nr 6 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach.

 
Akty prawne PDF Drukuj Email

Ustawa z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U z 2009, Nr 1 poz. 7 z poźn. zm .)

 

Więcej…
 
Komu przysługują świadczenia PDF Drukuj Email

 

dddddOsobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA) jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się  ono w szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.

Więcej…
 


SZUKAJ


Prusice


BIP


Urząd Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Dolnośląski Urząd Wojewódzki