***** INFORMACJE O DODATKCH MIESZKANIOWYCH *****
PDF Drukuj Email

Gdzie się udać po pomoc

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkaniowego. W naszej gminie zadanie to zostało zlecone Ośrodkowi Pomocy Społecznej. W ośrodku dodatkami mieszkaniowymi zajmuje się Starszy Specjalista Pracy Socjalnej, który chętnie udzieli niezbędnych informacji i odpowie na wszystkie pytania.

Pracownik

Kontakt

Rejon

Dorota Zygiel

tel.: /71/ 312-50-97 wew. 30

Gmina Prusice

 
Co powinieneś wiedzieć PDF Drukuj Email

Prawo do dodatku mieszkaniowego mają:

  • najemcy mieszkań komunalnych, dawnych zakładowych, wynajmowanych w budynkach prywatnych jak również wynajmowanych od właściciela, który ma jedno lub więcej mieszkań na wynajem
  • członkowie spółdzielni zajmujący mieszkania lokatorskie lub własnościowe
  • właściciele domów jednorodzinnych
  • osoby, którym przysługuje prawo do lokalu zamiennego lub socjalnego

Więcej…
 
Podstawa prawna PDF Drukuj Email

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71 poz.734 z późniejszymi zmianami ogłoszonymi w Dz.U z 2002r. Nr 216,poz 1826, z 2003r. Nr 203, poz. 1966, z 2004r. Nr 240, poz. 2406, z 2006r. Nr 64, poz. 447, Nr 84, poz. 587, Nr 208, poz.1535, Nr 35, poz.219 z 2007 roku),

Więcej…
 
Wymagane dokumenty PDF Drukuj Email

1.  Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.

2.  Deklaracja o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego

3.  Dodatkowe informacje – niezbędne do wydania decyzji – w części 1.1 wypełnione i potwierdzone przez zarządcę, w części 1.2 wypełnione i potwierdzone przez wnioskodawcę.

4.  Dodatkowe informacje o lokalu – wypełnia i potwierdza zarządca


Więcej…
 


SZUKAJ


Prusice


BIP


Urząd Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Dolnośląski Urząd Wojewódzki