Drukuj
W dniu 30 grudnia 2015 r. miało miejsce uroczyste otwarcie Prusickiego Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor" przy ul.Żmigrodzkiej 39. Na zaproszenie Kierownik GOPS Joanny Wiraszki przybyli na uroczystość m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, Przewodniczący Rady MiG Zbigniew Ziomek wraz z Radnymi, Radni Powiatowi, Ksiądz Adam Błaszczyk, przedstawiciele oświaty i UTW.
Dom dla seniorów powstał jako zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Wieloletniego "Senior-Wigor" na lata 2015-2020, z którego gmina Prusice pozyskała 250 tys. zł.
Placówka będzie funkcjonowała 5 dni w tygodniu po 8 godz. dziennie w godzinach od 7:30 - 15:30. W Prusickim domu "Senior-Wigor" opiekę otrzyma 15 osób.

 

 

https://www.facebook.com/gminaprusice/?pnref=story