Drukuj

Kto może otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?


Fundusz alimentacyjny oznacza kwotę wypłacaną przez organ właściwy wierzyciela osobie uprawnionej na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 725 zł.


Wnioski na nowy okres zasiłkowy składamy od 1 sierpnia.


Obsługa funduszu alimentacyjnego;

Katarzyna Woźniak – Aspirant Pracy Socjalnej, kontakt tel. 071-312-50-97 wew. 33, pokój nr 6 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach.